Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

uska12115
8718 b4b4
uska12115

coltre:

I love taking pictures of my friends when they are not looking. This is Charlie and she’s in love 

Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
uska12115
2008 bd5c
Reposted fromojkomena ojkomena viaxannabelle xannabelle
uska12115
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxannabelle xannabelle
uska12115
Moja zupa tylko przez chwilę była uśmiechnięta, chciana i szczęśliwa...
Reposted frommissmuszii missmuszii viaxannabelle xannabelle
uska12115
uska12115

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
uska12115
9022 4277
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
uska12115
Są takie myśli, których do dziś się boję.
uska12115

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viaxannabelle xannabelle
uska12115
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxannabelle xannabelle
uska12115
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viaxannabelle xannabelle
uska12115
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viaxannabelle xannabelle
uska12115
5530 2e21
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
uska12115
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
uska12115
8490 26de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
uska12115
9155 22cd
Reposted fromolass olass viaxannabelle xannabelle
uska12115
Kobieta jest piękna, kiedy czuje się szczęśliwa.
— Sophia Loren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
uska12115
6796 0832
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
uska12115
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy" 03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl