Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

uska12115
Palę i piję herbatę powoli.Bardzo pięknie cicho jest.
— Edward Stachura
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaxannabelle xannabelle
uska12115
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
uska12115
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viakomplikacja komplikacja
uska12115

Przecież mnie znasz - mam swoje nerwy, pękam jak struna.

— Miuosh
Reposted fromhasz hasz viakomplikacja komplikacja
uska12115
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
her pussy is already wet with excitement and just waiting for you
Reposted fromcreampie-pussy creampie-pussy viawilszczur wilszczur
uska12115
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamoreorless moreorless
uska12115
uska12115
Reposted fromdreamadream dreamadream viapannaklio pannaklio
uska12115
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannaklio pannaklio

June 22 2015

Life becomes easier when you learn to accept an apology you never got.
— Robert Brault
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaCattleya Cattleya
uska12115
0108 c4cf
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaCattleya Cattleya
uska12115
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viaCattleya Cattleya

June 21 2015

uska12115
To miasto to dopiero coś. Taki smog, że nawet nie widać tych wszystkich kretynów.
— uroki życia w dużym mieście, Vladimir Nabokov, "Lolita"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viaCattleya Cattleya
uska12115
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaCattleya Cattleya
uska12115
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
uska12115
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
uska12115
Kobieta to tak kłótliwe stworzenie, że nie zgadza się nawet ze sobą.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyra satyra
uska12115
this is such adorable.
Reposted fromshitsuri shitsuri vianoisetales noisetales
uska12115
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl